Neštátne zdravotnícke zariadenie
SABA-GYN s.r.o.
 

Vítame Vás na našich stránkach

Našim cieľom pri zriadení neštátneho zdravotníckeho zariadenia bolo vytvoriť nadštandardné podmienky pre zdravotnícke výkony, ktoré sú úzko spojené s odbornosťou, s citlivosťou a intimitou.
Naše služby sa opierajú o profesionálnu starostlivosť a diskrétnosť. Máme moderné prístrojové a materiálové vybavenie ambulantné, nadštandardne vybavené centrum jednodňovej chirurgie - operačná sála, lôžková časť.
Snažíme sa vytvárať príjemné prostredie pre našich zdravotníckych pracovníkov, aby sa Vám milí nastávajúci klienti, mohli kvalifikovane a ľudsky plne venovať.

O nás | Naše služby | Kvalifikácia a odbornosť | Gynekológia | Jednodňová ambulantná starostlivosť | Vnútorné lekárstvo | Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy | Zmluvní partneri | Kontakty | Napíšte nám
pageranking.sk