Neštátne zdravotnícke zariadenie
SABA-GYN s.r.o.
 
Názov spoločnosti: SABA-GYN, s.r.o.
Pracovisko: Rázusova 29
977 01 Brezno
Sídlo: Poľná 2933/9D
977 03 Brezno
Gynekologická ambulancia: +421/48 38 115 82 
Interná a diabetologická ambulancia: +421/48 41 967 13
E-mail: sabagyn@saba-gyn.sk
www: www.saba-gyn.sk
O nás | Naše služby | Kvalifikácia a odbornosť | Gynekológia | Jednodňová ambulantná starostlivosť | Vnútorné lekárstvo | Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy | Zmluvní partneri | Kontakty | Napíšte nám
pageranking.sk